OfertaZajmujemy się kompleksową realizacją transportów ponadnormatywnych. Organizujemy i wykonujemy transporty na terenie krajów Unii Europejskiej oraz niektórych krajów poza wspólnotowych takich jak np. Ukraina czy Szwajcaria.

Wykonujemy transport ponadnormatywny i ponadgabarytowy:

 • maszyn budowlanych i drogowych (np. koparek, równiarek, frezarek, spychaczy, przesiewaczy, kruszarek, itp.)
 • maszyn rolniczych (np. kombajnów, traktorów, sieczkarni, siewników, itp.)
 • maszyn przemysłowych (np. pras, frezarek, taśmociągów, silników, sprężarek, pieców, pomp, rozdrabniaczy, itp.)
 • prefabrykatów betonowych, stalowych i innych (np. słupów, dźwigarów, belek, rur, itp.),
 • zbiorników, silosów, wymienników, wież, itp.,
 • konstrukcji stalowych, betonowych, drewnianych i innych,
 • maszyn wojskowych (czołgów, transporterów, samolotów, śmigłowców itp.),
 • maszyn górniczych,
 • urządzeń okrętowych (silników, sterów, wciągarek, itp.),
 • maszyn i urządzeń kolejowych,
 • innych ładunków o nietypowych wymiarach kształcie czy wadze.

Organizujemy:

 • profesjonalny pilotaż cywilny ładunków wielkogabarytowych,
 • wycenę transportów,
 • objazdy tras,
 • ubezpieczenie ładunków,
 • zezwolenia na transport specjalistyczny i nienormatywny,
 • eskorty policji oraz innych służb,
 • załadunek i rozładunek ładunku transportowego,
 • dźwigi do załadunku, rozładunku i przeładunku

Szczegóły oferty:


GPW-Transport GPW-Transport GPW-Transport
GPW-Transport GPW-Transport GPW-Transport
GPW-Transport GPW-Transport GPW-Transport

Facebook

YouTube