Nasz tabor

GPW-Transport posiada własny nowoczesny tabor ciągników dwu- i trzyosiowych oraz naczep specjalistycznych przystosowanych do transportu ładunków ponadnormatywnych, ponadgabarytowych, ciężkich o nietypowych kształtach i wymiarach.

Wszystkie posiadane przez nas naczepy wyposażone są w:

1. najazdy co umożliwia sprawny załadunek i rozładunek np.:

  • maszyn budowlanych i drogowych (np. koparek, równiarek, frezarek, spychaczy, przesiewaczy, kruszarek, itp.)
  • maszyn rolniczych (np. kombajnów, traktorów, sieczkarni, siewników, itp.)
  • maszyn wojskowych (czołgów, transporterów, samolotów, śmigłowców itp.),
  • maszyn górniczych,

2. poszerzenia, które pozawalają na stabilny i bezpieczny transport ładunków szerokich takich jak np.:

  • urządzenia okrętowe (silniki, stery, wciągarki, itp.),
  • maszyny i urządzenia kolejowe,
  • maszyny przemysłowe (np. prasy, frezarki, taśmociągi, silniki, sprężarki, piece, pompy, rozdrabniacze, itp.)
  • zbiorniki, silosy, wymienniki, wieże, itp.,
  • konstrukcje stalowe, betonowe, drewniane i inne,

3. wyrównania, które umożliwiają pełne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej naczep przy transporcie elementów długich, takich jak:

  • prefabrykaty betonowe, stalowe i inne (np. słupy, dźwigary, belki, rury, itp.),

4. certyfikowane łańcuchy i pasy służące do mocowania ładunków na czas transportu.

5. ubezpieczenie OCP (odpowiedzialności cywilnej przewoźnika) o wartości 1 000 000 €.Facebook

YouTube